Політика конфіденційності та обробки персональних даних
Справжня Політика конфіденційності та обробки персональних даних (далі – Політика) ТОВ “ФК Є ГРОШІ КОМ” (далі – Товариство) розроблено на підставі Закону України “Про захист персональних даних” та діє стосовно всієї інформації, яку Суспільство, сайт розташований на доменному імені e-groshi.com.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту і послуг Товариства.

1. Терміни та скорочення

1.1.У цій Політиці використовуються терміни за такими визначеннями:
– адміністрація сайту Товариства (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені на управління сайтом співробітники, що діють від імені Товариства, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, та дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
– користувач сайту Товариства (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту e-groshi.com.ua за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт e-groshi.com.ua Товариства;
– база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та / або у формі картотек персональних даних;
– власник бази персональних даних – фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
– згода суб’єкта персональних даних – будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;
– обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних, пов’язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;
– персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
– розпорядник бази персональних даних – фізична або юридична особа, якій власником 
бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;м
– суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка персональних даних;
– IP-адреса – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту Товариства означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики Користувач повинен припинити використання сайту Товариства.
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту e-groshi.com.ua ТОВ “ФК Є ГРОШІ КОМ”. Суспільство не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланням, доступним на сайті Товариства.

3. Предмет документа

3.1. Справжня Політика визначає відносини, пов’язані з нерозголошенням і забезпеченням режиму захисту, конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на сайті, їх обробкою і / або зберіганням.
3.2. Суспільство здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Цей документ призначений для всіх структурних підрозділів Товариства, в яких обробляються і / або зберігаються персональні дані фізичних осіб та персональні дані Користувача, які Адміністрація сайту Товариства може використовувати в цілях:
– Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Товариства, для укладення Договору.
– Встановлення з Користувачем зворотнього зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту Товариства, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.
– Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
– Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
– Створення облікового запису, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
– Обробки і отримання платежів.
– Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. Обмежений доступ до персональних даних

5.1. Усі персональні дані, власником яких є Товариство, є інформацією з обмеженим доступом.
5.2. Доступ до персональних даних, відповідно до п.5.1 цієї Політики, мають співробітники Товариства тільки в межах своїх трудових обов’язків.
5.3. Для забезпечення безпеки персональних даних під час їх обробки в інформаційній системі Товариства директором Товариства може бути призначена посадова особа, відповідальна за забезпечення безпеки персональних даних в Товаристві.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Користувач має право:
– знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника цієї бази; або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених Законом “Про захист персональних даних”;
– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
– на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
– на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
– отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом “Про захист персональних даних”, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних;
– ставити вмотивовану вимогу щодо заперечення проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні повноважень, передбачених законом;
– ставити вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
– звертатися з питань захисту своїх прав на персональні дані до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
6.2. Користувач зобов’язаний:
– надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Товариства;
– оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.3. Адміністрація сайту зобов’язана:
– використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п.4 цієї Політики;
– забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці;
– вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача.

7. Порядок обробки персональних даних

7.1. Використання персональних даних передбачає будь-які дії власника бази, щодо обробки цих даних, дії щодо їхнього захисту, а також дії щодо надання часткового, або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єктів об’єкта персональних даних або відповідно з законом.
7.2. Використання персональних даних власником бази здійснюється у разі створення ним умов для захисту цих даних. Власнику бази забороняється розголошувати відомості стосовно суб’єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з такими даними.
7.3. Використання персональних даних працівниками суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, повинно здійснюватися тільки відповідно до їхніх професійних чи службових, або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових, або трудових обов’язків. Таке зобов’язання є дійсним і після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, встановлених законом.
7.4. Відомості про особисте життя фізичної особи не можуть використовуватися як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові якості.
7.5. Збір персональних даних є складовою процесу їхньої обробки, передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу та внесення їх до бази персональних даних.
7.6. Накопичення персональних даних передбачає дії щодо об’єднання та систематизації відомостей про фізичну особу або групи фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.
7.7. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їхньої цілісності та відповідного режиму доступу до них.
7.8. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу з баз персональних даних за згодою суб’єкта персональних даних.

8. Реєстрація баз персональних даних

8.1. Бази персональних даних підлягають реєстрації шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних.
8.2. Власнику бази персональних даних видається документ встановленого зразка про реєстрацію бази персональних даних в Державному реєстрі баз персональних даних.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті ТОВ “ФК Є ГРОШІ”, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
9.3. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою e-groshi.com.ua.

Оновлено 14.09.2018 р.