close app
Встановити додаток

Політика конфіденційності та обробки персональних даних

Справжня Політика конфіденційності, обробки та захисту персональних даних (далі – Політика) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«Є ГРОШІ» (далі – Товариство) розроблена на підставі Закону України «Про захист
персональних даних» та діє відносно всієї інформації, яку Товариство може отримати про Користувача під час використання останнім сайту Товариства та від Клієнта у процесі надання фінансових послуг.
Сайт Товариства розташований на доменному імені e-groshi.com.ua

Політика конфіденційності та обробки персональних даних

1. Терміни та скорочення

  1.1. У цій Політиці використовуються терміни за такими визначеннями:

 • Адміністрація сайту Товариства (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені на управління сайтом співробітники, що діють від імені Товариства, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обр

 • користувач сайту Товариства (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до сайту e-groshi.com.ua за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт e-groshi.com.ua Товариства;

 • клієнт – особа, яка має доступ до сайту e-groshi.com.ua за допомогою мережі Інтернет, використовує сайт Товариства (e-groshi.com.ua), тобто пройшла ідентифікацію та має особистий кабінет та має договірні правовідносини з Товариством;

 • клієнт – особа, яка має доступ до сайту e-groshi.com.ua за допомогою мережі Інтернрежим онлайн – режим надання послуг у форматі електронного «запитвідповідь» через мережу Інтернет. При цьому Партнер залишається на зв’язку з системою Оператора до тих пір, поки не отримає від Оператора відповідь в електронному вигляді на свій запит;ет, використовує сайт Товариства (e-groshi.com.ua), тобто пройшла ідентифікацію та має особистий кабінет та має договірні правовідносини з Товариством;

 • база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

 • власник (володілець) персональних даних – фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

 • згода суб’єкта персональних даних – будь-яке документоване, зокрема письмове, у тому числі в електронному вигляді, добровільне 2 волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

 • згода користувача – добровільне волевиявлення Користувача щодо надання дозволу на обробку його персональних даних (включаючи MSISDN) висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди, зокрема, але не обмежуючись висловлене Користувачем шляхом проставлення відмітки на сайті чи з задіянням інших електронних ресурсів про надання дозволу на обробку своїх персональних даних у визначеній електронній формі. Згода Користувача виглядає наступним чином – «…надаю та підтверджую свою згоду Товариству на оброблення інформації про надання та отримання мною телекомунікаційних послуг, з метою отримання мною послуг Партнера…»;

 • обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, пов’язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням
  (реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

12. Умови доступу до персональних даних

 • Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

 • Згода має надаватись через ясну та стверджувальну дію, яка встановлює вільну, конкретну, обґрунтовану і однозначну вказівку на згоду суб‘єкта 10 персональних даних щодо обробки персональних даних, що його стосуються, серед яких письмова заява, подана, в тому числі, в електронній формі, або усна заява. Така згода може охоплювати і проставлення галочки при відвідуванні Сайту, вибір технічних налаштувань послуг інформаційного загалу, або інше документальне підтвердження чи способи дій, які ясно вказують, в даному
  контексті, прийняття суб‘єктом даних запропонованої обробки його персональних даних. Мовчанння, раніше проставлена галочка при відвідуванні Сайту або бездіяльність не повинні, у свою чергу, розглядатися як згода. Згода повинна охоплювати всю обробку даних, яка здійснюється для тієї ж самої мети, або з такою метою.

 • У тому разі, коли обробка даних має кілька цілей, згода необхідна для кожної з них

 • Товариство вживає всіх необхідних заходів для підтвердження того, що суб‘єкт даних дав згоду на процедуру обробки персональних даних.

 • Якщо згода суб‘єкта даних дається згідно із запитом, за допомогою електронних засобів, цей запит має бути ясним, чітким і не повинен невиправдано порушувати використання послуги, для якої він призначений