Кредитні продукти

Яскравий Big

Сума кредиту:

30000 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Ефективний

Сума кредиту:

8000 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Раціональний

Сума кредиту:

30000 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Яскравий

Сума кредиту:

8000 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Шалений

Сума кредиту:

8000 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Безмежний

Сума кредиту:

70000 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Доступні реструктуризація та пролонгація за запитом споживача у разі наявності:

 • Прострочення строку повернення позики;
 • У випадку, коли клієнт передбачає, що через фінансові труднощі, не матиме змоги повернути позику у термін, передбачений договором.

Повідомляємо, що прийняття позитивного рішення за поданою заявою щодо продовження строку кредитування або реструктуризації заборгованості є виключно правом Кредитодавця. Кредитодавець має право відмовити в оформленні продовження строку кредитування чи реструктуризації заборгованості без зазначення причин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 1. Наслідки для Споживача:
  • В разі користування споживчим кредитом:
   • За користування Позикою Споживач сплачує проценти за фіксованою процентною ставкою, яка складає відсоток від залишку Суми позики, умови нарахування та розмір яких зазначається у відповідному договорі позики та становить від 0,5% до 1,5% на день.
   • За видачу Позики Споживач сплачує одноразову комісію за видачу Позики (за наявності) в розмірі 1,5% від Суми Позики.
   • З користування Позикою Споживач сплачує комісію за використання Позики (за наявності), умови нарахування та розмір якої зазначається у відповідному договорі позики та становить 0,6% на день, якщо інше не зазначено в договорі.
   • Інші наслідки, що можуть бути передбачені укладеним зі Споживачем договором.
   • Розміри процентів, комісій за користування можуть відрізнятись залежно від обраного Споживачем кредитного продукту.
  • В разі невиконання Споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит:
   • Споживач сплачує пеню на наступних умовах та в розмірах:
    У разі невиконання/прострочення виконання грошових зобов’язань строком від 1-го до 15-ти (20-ти) днів включно – пеня складає від 1% до 5% від суми споживчого кредиту за кожен день прострочення. Розміри пені відрізняються залежно від обраного Споживачем кредитного продукту.
   • Споживач сплачує штраф на наступних умовах та в розмірах:
    У разі прострочення виконання грошових зобов’язань на 3-й день прострочення Споживач сплачує штраф в розмірі від 35% до 50% від суми споживчого кредиту, на 20-й день прострочення – штраф в розмірі 50% від суми споживчого кредиту. Розміри штрафів відрізняються залежно від обраного Споживачем кредитного продукту.
  • Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» від 22.11.2023 № 3498-IX, за договорами, укладеними після 24 січня 2024 року Компанією поновлюється нарахування штрафних санкцій.
   • Право ТОВ «ФК «Є ГРОШІ» вимагати у Позичальника дострокового повернення позики, сплати комісії за обслуговування кредитної заборгованості, процентів за користування коштами за період кредитування у випадках, передбачених договором;
   • ТОВ «ФК «Є ГРОШІ» має право передати інформацію про прострочення та персональні дані Позичальника третім особам, у тому числі бюро кредитних історій із урахуванням норм чинного законодавства, що в подальшому може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту Споживачем;
   • Інші наслідки, встановлені Правилами надання коштів та Договором позики.
 2. Порушення виконання зобов'язання щодо повернення позики/споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання позики/споживчого кредиту надалі.
 3. Компанія не вимагає та не зобов’язує придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.
 4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів, обрати самостійно кредитний продукт, в тому числі обрати іншу фінансову установу. У разі укладання договору з компанією ТОВ “ФК “Є ГРОШІ” Ви погоджуєтесь з умовами укладеного договору, а також із Правилами Компанії про надання коштів у кредит.
 5. Компанія не має права вносити зміни до укладеного з Вами договору про споживчий кредит без Вашої згоди. Всі зміни вносяться за Вашою згодою шляхом укладання додаткової угоди та без погіршення для Вас, як споживача, умов договору, тобто без підвищення процентної ставки, без встановлення додаткових комісій за користування позикою, які б не були визначені договором позики на початку.
 6. Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
 7. Можливі витрати на сплату Вами платежів за користування споживчим кредитом залежать виключно від обраного Вами, як споживачем, способу сплати (наприклад комісія банку-емітенту Вашої картки при зарахуванні чи перерахуванні коштів, комісія при сплаті через термінал).
 8. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування договору про споживчий кредит, здійснюється без змін умов попередньо укладеного основного договору в бік погіршення для споживача. Перелік змін та цифрове значення умов, що підлягають зміні при ініціюванні споживачем продовження строку погашення споживчого кредиту вказується в договорі про споживчий кредит та в додатковій угоді про продовження строку кредитування.

Правила надання коштів у позику в тому числі й на умовах споживчого кредиту

Дивитись

Інтернет-представництво Національного банку України, де розміщено Державний реєстр фінансових установ

Дивитись

Захист прав споживачів офіційне інтернет-представництво Національного банку України

Дивитись