Послуги

Кредитні продукти

Доступні реструктуризація та лонгація за запитом споживача у разі наявності:

 1. прострочення строку повернення позики
 2. у разі коли клієнт передбачає, що через фінансові труднощі не матиме змоги повернути позику у строк передбачений договором.

Споживач має право відмовитись від кредиту у строк до 14 календарних днів від дати укладення договору.

Попередження про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків
згідно з договором про споживчий кредит:

 • Споживач має право обирати кредитний продукт самостійно в тому числі має право обрати іншу фінансову установу для
  отримання позики.
 • У разі укладання договору з компанією ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ», Ви погоджуєтесь з умовами укладеного договору а
  також із Правилами Компанії про надання коштів у позику.
 • Після укладення договору, Ви зобов’язані виконувати умови договору щодо сплати процентів за користування та
  строків повернення позики. У разі прострочення строку повернення та іншого порушення умов договору, Вам, буде
  нараховано штрафні санкції, визначені договором, а саме: пеня та штраф. Розміри штрафних санкцій Ви маєте змогу
  переглянути у тарифах на послуги Компанії та/або у типовому договорі, що розміщені на вебсайті. Крім того,
  порушення виконання договору з Вашого боку може вплинути на Вашу кредитну історію та ускладнити отримання
  споживчого кредиту надалі.
 • Разом з укладенням договору Компанія не вимагає та не зобов’язує придбання будь-яких додаткових товарів чи послуг
  у тому числі оплату послуг і товарів третіх осіб. Можливі витрати на сплату Вами платежів за користування
  споживчим кредитом залежать виключно від обраного Вами, як споживачем способу сплати (наприклад комісія
  банку-емітетну Вашої картки при зарахуванні чи перерахуванні коштів, комісія при сплаті через термінал).
 • Компанія не має право вносити зміни до укладеного з Вами договору про споживчий кредит без Вашої згоди. Всі зміни
  вносяться за Вашою згодою шляхом укладання додаткової угоди та без погіршення для Вас, як споживача, умов
  договору, тобто без підвищення процентної ставки, без встановлення додаткових комісій за користування позикою, які
  б не були визначені договором позики на початку.
 • Ви завжди можете відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Посилання на документи:

 1. Правила надання коштів у позику в тому числі й на умовах споживчого кредиту
 2. Інтернет-представництво Національного банку України, де розміщено Державний реєстр фінансових установ
 3. Захист прав споживачів офіційне інтернет-представництво Національного банку України

Документи

Категорії
 • Діючі документи
 • Архівні документи

Розрахувати кредит