close app
Встановити додаток

Кредитні продукти

Яскравий Big

Сума кредиту:

30000 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Бездоганний

Сума кредиту:

30000 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Унікальний

Сума кредиту:

6500 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Ефективний

Сума кредиту:

6500 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Раціональний

Сума кредиту:

30000 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Яскравий

Сума кредиту:

6500 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Безмежний

Сума кредиту:

70000 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Шалений

Сума кредиту:

6500 ₴

Термін кредиту:

до 30 днів

Щоб ознайомитись детальніше з кредитним продуктом перейдіть за посиланням “Детальніше”.

Доступні реструктуризація та пролонгація за запитом споживача у разі наявності:

 • Прострочення строку повернення позики;
 • У випадку, коли клієнт передбачає, що через фінансові труднощі, не матиме змоги повернути позику у термін, передбачений договором.

Повідомляємо, що прийняття позитивного рішення за поданою заявою щодо продовження строку кредитування або реструктуризації заборгованості є виключно правом Кредитодавця. Кредитодавець має право відмовити в оформленні продовження строку кредитування чи реструктуризації заборгованості без зазначення причин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 

 1.  Наслідки для Споживача:
 • В разі користування споживчим кредитом:
 • За користування Позикою Споживач сплачує проценти за фіксованою процентною ставкою, яка складає відсоток від залишку Суми позики або від суми простроченого платежу, умови нарахування та розмір яких зазначається у відповідному договорі позики та становить від 0,6% до 1,45% на день.
 • Комісія за видачу утримується з Суми позики, виходячи з розрахунку:

                 0, 5% х строк кредитування або 0,05% х строк кредитування

 • За користування Позикою Споживач сплачує комісію за використання Позики (за наявності), умови нарахування та розмір якої зазначається у відповідному договорі позики та становить до 0,4% на день, якщо інше не зазначено в договорі.
 • Інші наслідки, що можуть бути передбачені укладеним зі Споживачем договором.
 • Розміри процентів, комісій за видачу та користування можуть відрізнятись залежно від обраного Споживачем кредитного продукту.
 • Компанія не має права збільшувати фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача.
 •  В разі невиконання Споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит:
 • Споживач сплачує пеню на наступних умовах та в розмірах:

У разі прострочення строків сплати обов’язкових платежів пеня складає від 3% до 10% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Розміри пені та порядок нарахування відрізняються залежно від обраного Споживачем кредитного продукту.

 • Споживач сплачує штраф на наступних умовах та в розмірах:

У разі невиконання зобов’язань за цим Договором щодо сплати обов'язкових платежів, Позичальник зобов’язується сплатити Позикодавцю штраф в розмірі від 10% до 35% від Суми позики або від Суми простроченого платежу. Розміри штрафів та порядок сплати відрізняються залежно від обраного Споживачем кредитного продукту.

 • Нарахування неустойки (штраф, пеня) здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених статтею 21 Закону України «Про споживче кредитування».

Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» від 22.11.2023 № 3498-IX, за договорами, укладеними після 24 січня 2024 року Компанією поновлюється нарахування штрафних санкцій.

 • Право ТОВ «ФК «Є ГРОШІ» вимагати у Позичальника дострокового повернення позики, сплати комісії за обслуговування кредитної заборгованості, процентів за користування коштами за період кредитування у випадках, передбачених договором;
 • ТОВ «ФК «Є ГРОШІ» має право передати інформацію про прострочення та персональні дані Позичальника третім особам, у тому числі бюро кредитних історій із урахуванням норм чинного законодавства, що в подальшому може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту Споживачем;
 • Інші наслідки, встановлені Правилами надання коштів та Договором позики.

 

 1. Порушення виконання зобов'язання щодо повернення позики/споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання позики/споживчого кредиту надалі.

 

 1. Компанія не вимагає та не зобов’язує придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

 

 1. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів, обрати самостійно кредитний продукт, в тому числі обрати іншу фінансову установу.  У разі укладання договору з компанією ТОВ “ФК “Є ГРОШІ” Ви погоджуєтесь з умовами укладеного договору, а також із Правилами Компанії про надання коштів та банківських металів у кредит.

 

 1. Компанія не має права вносити зміни до укладеного з Вами договору про споживчий кредит без Вашої згоди. Всі зміни вносяться за Вашою згодою шляхом укладання додаткової угоди та без погіршення для Вас, як споживача, умов договору, тобто без підвищення процентної ставки, без встановлення додаткових комісій за користування позикою, які б не були визначені договором позики на початку.

 

 1. Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

 

 1. Можливі витрати на сплату Вами платежів за користування споживчим кредитом залежать виключно від обраного Вами, як споживачем, способу сплати (наприклад комісія банку-емітенту Вашої картки при зарахуванні чи перерахуванні коштів, комісія при сплаті через термінал).

 

 1. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування договору про споживчий кредит, здійснюється без змін умов попередньо укладеного основного договору в бік погіршення для споживача. Перелік змін та цифрове значення умов, що підлягають зміні при ініціюванні споживачем продовження строку погашення споживчого кредиту вказується в договорі про споживчий кредит та в додатковій угоді про продовження строку кредитування.

 

 

 

Правила надання коштів у позику в тому числі й на умовах споживчого кредиту

Дивитись

Інтернет-представництво Національного банку України, де розміщено Державний реєстр фінансових установ

Дивитись

Захист прав споживачів офіційне інтернет-представництво Національного банку України

Дивитись